Αίτηση Εγγραφής Εθελοντή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ
Τ.Τ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πώληση δελτίων εράνου/λαχνών/εισιτηρίων
Πρακτική βοήθεια και στελέχωση σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου
Μεταφορά ασθενών από το σπίτι τους στο Νοσοκομείο
Είσπραξη εισφορών εις μνήμην στο χώρο της εκκλησίας
Άλλα