Διεύθυνση: Βερενίκης αρ. 13, διαμ. 101, 2002 Στρόβολος,

Τ.Θ. 23966, 1687, Λευκωσία

Τηλ: 22378519, 22378539  Φαξ: 22378381  

 email: [email protected]

 

stoixia