Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Λευκωσίας

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1983. 

Σκοποί του η προστασία και ευημερία των καρδιοπαθών, η σταθερή βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης και η συστηματική διαφώτιση του κοινού με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών. 

Στην περίοδο της λειτουργίας του ο Σύνδεσμος αγωνίστηκε και πέτυχε πολλά. Κορυφαία κατάκτηση η δημιουργία του Ανεξάρτητου Καρδιολογικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, που αποτέλεσε βάση κι αφετηρία για τη δημιουργία Καρδιοχειρουργικού Τμήματος και Μονάδας Καθετηριασμών. Από την ίδρυση του Συνδέσμου συντελέστηκε επανάσταση στον τομέα της καρδιολογίας στην Κύπρο, στην οποία συνέλαβε και ο Σύνδεσμος μας, μαζί με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, το επιστημονικό και παραϊατρικό προσωπικό.