ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Χριστοδούλου Στέλιος                          Πρόεδρος

Μαυρομμάτης Χαράλαμπος              Αντιπρόεδρος 

Ρώσση Ευγενία                                        Γραμματέας

Μουρουζίδης Χαράλαμπος               Ταμίας

Κόνιζος Λοΐζος                                       Βοηθός Γραμματέας

Χρυσάνθου Χρύσανθος                      Βοηθός Ταμίας

Βαλανάς Κώστας                                   Μέλος

Ιωσήφ Γαβριήλ                                       Μέλος

Λαζούρας Κώστας                                Μέλος

Μουρούζης Μιχάλης                           Μέλος

Πογιατζής Χριστάκης                         Μέλος