ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γιώτα Ευσταθίου     Διοικητική Λειτουργός

Αυγή Αυγουστή      Κοινωνικές Υπηρεσίες

Μαρία Κυρατζή      Γραμματέας / Λογιστήριο